☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszeia / Zamówienia Publiczne

Data 12.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1 - Usługa świadczenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

_______________________________________________

Data 12.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2 - Usługa świadczenia doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji uczestników oraz realizacji indywidualnych i grupowych zajęć

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

_______________________________________________

Data 24.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3 - Usługa świadczenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_______________________________________________

Data 24.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4 - Usługa świadczenia doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji uczestników oraz realizacji indywidualnych i grupowych zajęć

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_______________________________________________

 

Data 14.11.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5 - Usługa koordynowania i zarządzania projektem „Aktywnie w przyszłość"

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_______________________________________________

 

Data 06.12.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 6 - Świadczenie usługi transportowej polegającej na przewozie 8 uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość”

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________

 

Data 08.12.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 7 - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość"

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

_______________________________________________

 

Data 03.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 8 - świadczenie usługi cateringowej

Zaproszenie do składania ofert

 

Projekt umowy

Formularz cenowo-ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

_______________________________________________

 

Data 25.04.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 9 - Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu obiadu w formie dwudaniowej dla uczestników treningów kompetencji i umiejętności społecznych (warsztatów), realizowanych w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość”

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki:

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

_______________________________________________

 

Data 12.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 10 - Zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Impreza integracyjna – „Aktywnie w przyszłość” dla beneficjentów projektu „Aktywnie w przyszłość” i mieszkańców powiatu gryfickiego,
w dniu 03.06.2017 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

 

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz cenowo-ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

 

Data 14.09.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 11 - zamówienie na usługi społeczne - usługa zatrudnienia socjalnego realizowana przez Centrum Integracji Społecznej dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w latach 2016-2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 15.11.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 12 - zamówienie na usługi społeczne - Organizacja warsztatów psycho-edukacyjnych - treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w formie wyjazdowej dla 10 wychowanków pieczy – uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.”

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

Data 12.01.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 13 - Przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z certyfikacją dla uczestników projektu "Aktywnie w Przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU PRZEZ WYKONAWCE OD PODPISANIA UMOWY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU IV CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

_______________________________________________

Data 29.01.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 14 - Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu obiadu w formie dwudaniowej dla uczestników szkoleń oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

Data 01.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 15 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – Pracownik gospodarczy/konserwator z uprawnieniami SEP do 1 KV,  wraz z certyfikacją dla uczestnika projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

Data 01.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 16 - Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”,  wraz z certyfikacją dla uczestnika projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania

_______________________________________________

Data 01.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 17 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – Barman,  wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II

Korekta do informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

Data 01.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 18 - Przeprowadzenie kursu zawodowego –  Stolarz meblowy,  wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania

_______________________________________________

 

Data 09.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 19 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – ”Instruktor sportu osób niepełnosprawnych”,   wraz z certyfikacją dla uczestnika projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II

 

_______________________________________________

 

Data 12.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 20 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – Pracownik gospodarczy/konserwator z uprawnieniami SEP do 1 KV,  wraz z certyfikacją dla uczestnika projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 14.02.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 21 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – Florysta,  wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II

_______________________________________________

 

Data 07.03.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 22 - Przeprowadzenie kursu zawodowego – ” Stolarz meblowy”  wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II

_______________________________________________

 

Data 16.04.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 23 - Przeprowadzenie wyjazdowych  treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatowej – uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 16.04.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 24 - Przeprowadzenie stacjonarnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatowej dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 19.04.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 25 - Zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Impreza integracyjna – „Aktywnie w przyszłość” dla beneficjentów projektu „Aktywnie w przyszłość” i mieszkańców powiatu gryfickiego,w dniu 02.06.2018 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

 

Data 04.12.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 26 - Przeprowadzenie kursu zawodowego ”Barman”,   wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja uzupełniająca dot. certyfikacji zewnętrznej przed Komisją egzaminacyjną

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 04.12.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 27 - Przeprowadzenie kursu zawodowego ”Krawiec”,   wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja uzupełniająca dot. certyfikacji zewnętrznej przed Komisją egzaminacyjną

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 04.12.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 28 - Przeprowadzenie kursu zawodowego ”Pomoc kuchenna”,   wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja uzupełniająca dot. certyfikacji zewnętrznej przed Komisją egzaminacyjną

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

 

Data 04.12.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 29 - Przeprowadzenie kursu zawodowego ”Obsługa wózka widłowego II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych”,   wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

 

Data 10.01.2019 r.

 

Ogłoszenie nr 30 - Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu obiadu w formie dwudaniowej dla uczestników szkoleń oraz warsztatów, realizowanych w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” 

 

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

 

Data 26.03.2019 r.

 

Ogłoszenie nr 31 - Przeprowadzenie szkolenia zawodowego ”Kasa fiskalna z terminalem płatniczym”,   dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________

 

Data 26.03.2019 r.

 

Ogłoszenie nr 32 - Przeprowadzenie szkolenia zawodowego ” Kurs kosmetyczny – podstawy stylizacji paznokci metodą żelową”,   dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2016-11-11 18:42:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2019-04-03 21:36:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280