☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2016

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2016 r.

 

Powiat Gryficki informuje, że w dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie ma zobowiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, aktualnie nie przerwy w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny). Pomoc finansowa, którą można uzyskać, ma następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,

w tym:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznania tej pomocy.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nie posiada zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie nie ma przerwy w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, 72 - 300 Gryfice, ul. Dworcowa 22, pokój nr 2a - Dział rehabilitacji społecznej, lub pod numerem telefonu:  91/ 384-66-26

 

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, 72 - 300 Gryfice, pokój nr 2b oraz na stronie internetowej www.pcpr.gryfice.ibip.pl.

 

 w terminach:

 • dla Modułu I – od dnia15 marca do dnia 30 sierpnia 2016 r.
 • dla Modułu II – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016) i od 15 września do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Pliki do pobrania

 

Moduł II wnioski

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realiztora oraz PFRON

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Moduł II -Załącznik nr 4 - do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki

 

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Specyfikacja - Moduł I Obaszar A Zadanie 1

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu AS

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów 2016

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.B

 

Oświadczenie o dochodzie

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar A Zadanie 2

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik o wyrażaniu zgody

 

Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Specyfikacja - Moduł I Obszar B Zadanie 1

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów 2016

załącznik o wyrażaniu zgody

Zaświadczenie lekarskie  - ruch

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku

 

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

oświadczenie o dochodzie

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu AS

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik o wyrażaniu zgody

 

 

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

załącznik o wyrażaniu zgody

 

 

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

Załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

załącznik o wyrażaniu zgody

Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego prog

załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

załącznik o wyrażaniu zgody

Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

oświadczenie o dochodzie

Specyfikacja - Moduł I Obszar D

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2016 rok

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik o wyrażaniu zgody

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2016-07-01 13:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2016-07-01 14:46:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280