☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Domy Pomocy Społecznej

funkcjonujące na terenie powiatu gryfickiego


Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia  w domu pomocy społecznej.

Aby ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się na terenie gminy według miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej podejmuje dyrektor PCPR

z upoważnienia Starosty powiatu na terenie, którego znajduje się Dom.

Wykaz domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gryfickiego

Lp.

Nazwa DPS

Adres, telefon

Typ

Liczba miejsc

1

DPS
w Gryficach

 

ul. Kościuszki 35
tel. 91 38 425 65

72-300 Gryfice

 

ul. Kościuszki 71

tel. 91 38 443 00
72-300 Gryfice

Dla osób przewlekle, somatycznie chorych

(koedukacyjny)

116

2

DPS

w Jarominie

Jaromin 50
72-320 Trzebiatów
tel. 91 38 725 29

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

i niepełnosprawnych intelektualnie

(tylko dla mężczyzn)

345

Odpłatność za pobyt w DPS reguluje  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  /Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm/.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2017-03-31 21:46:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2017-03-31 21:47:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280