☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) powstał w celu realizacji strategii rozwoju, a jego zakres obowiązywania został określony na lata 2007-2013. Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, gospodarczej      i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Cele będą realizowane m.in. poprzez

 ·         aktywizację zawodową,

 ·         podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,

 ·         rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników

 ·         zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

 ·         wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej

Program Operacyjny jest realizowany ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego jednym  z podstawowych zadań jest inwestowanie  w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej)  a także środków krajowych (budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnego, lokalnego, Funduszu Pracy, PFRON .

 
 Promocja Integracji Społecznej- w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Gryficach wraz z partnerami (sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy zanjdującymi sie na terenie powiatu gryfickiego) realizuje projekt "Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego".
 
Cele projektu:
 • rozwój aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne,
 • wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia, usługi              o charakterze  edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,
 • włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej
 • promowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej

 

Do kogo adresowany jest projekt? 

Projekt skierowanyjest do osób zagrożonych wylkuczeniem społecznym. między innymi: osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych (uczestników warsztatów terapii zajęciowej) i usamodzielnianej młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.

 

   Projekt "Aktywni = Samodzielni" jest kontynuacją projektu systemowego realizowanego w 2008 roku pod nazwą "Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego". Projekt, podobnie jak w roku ubiegłym, realizowany jest przez partnerstwo w składzie:

 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach - Lider projektu

 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach - partner
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach - partner
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - partner
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach - partner
 •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu - partner
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie - partner
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach - partner


  Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w powiecie gryfickim i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  W roku 2009 działania projektowe adresowane są do 134 mieszkańców powiatu gryfickiego, będących w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata) i będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

  Uczestnikom oferowane będą usługi aktywizujące ich pod kątem zawodowym i społecznym, dopasowane do indywidualnych możliwości i potrzeb, m.in. warsztaty motywacyjne, stacjonarne i wyjazdowe, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, szkolenia i kursy zawodowe i inne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2008-04-07 09:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2011-05-11 08:41:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280