☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Czwartek 09.04.2020

zaawansowane

Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd" W Powiecie Gryfickim 2020 r.

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

W Powiecie Gryfickim

2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach informuje, iż  od 1 marca 2020 r.  rusza nabór wniosków Pilotażowego Programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR Gryfice (ul. Dworcowa 22) oraz za pośrednictwem dedykowanego Programu Obsługi Wsparcia (SOW) drogą elektroniczną.

            `Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 07 stycznia 2020 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ.

OBSZAR A- likwidacja bariery transportowej

Zadania:

1.     Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (adresowana do osób do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządów ruchu.

2.     Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.

3.     Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.

4.     Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadania:

1.     Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów wzroku lub obu kończyn górnych. 

2.     Dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3.     Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

4.     Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

5.     Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

            Zadania:

1.     Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

2.     Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3.     Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowany do osób
ze stopniem niepełnosprawności.

4.     Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

5.     Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu powodującą problem w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej     (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które
są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, ADRESOWANA DO OSÓB ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , POBIERAJĄCCYCH NAUKĘ W SZKOLE WYŻSZEJ LUB SZKOLE POLICEALNEJ LUB KOLEGIUM, A TAKŻE DO OSÓB MAJĄCYCH PRZEWÓD DOKTORSKI OTWARTY POZA STUDIAMI DOKTORANCKIMI.


 
 
ilość odwiedzin: 496653

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X