☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 03/PCPR/2017

SATAROSTY POWIATU GRYFICKIEGO

 

z dnia  27  marca 2017r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w mieszkaniach chronionych w 2017 roku

 

 

Na podstawie § 7 uchwały Nr XXXIII/254/13 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 czerwca 2013r. ze zm.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 2898 zm. Dz. U. z 2016r. poz. 2499) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 .   Średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym, usytuowanym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Plac Lipowy 15/3, wynosi  212,50 złotych.

 

§ 2.  Średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym, usytuowanym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Plac Lipowy 15/5, wynosi  325,00 złotych.

 

§ 3.  Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego w przeliczeniu na liczbę miejsc w mieszkaniu, który obejmuje: czynsz, ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych. 

 

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.      

 

 

 

                                                                                                         Starosta

 

                                                                                                       Kazimierz Sać

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2017-03-31 08:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2017-03-31 08:58:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280