☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kandydaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

poszukuje KANDYDATÓW do pełnienia funkcji

RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ

I  RODZINNEGO DOMU DZIECKA.

 

 

  

Podstawowe kryteria dla kandydatów :

·       małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim,

·       obywatelstwo polskie,

·       przebywanie na terytorium RP,

·       rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,

·       brak ograniczenia w zdolności do czynności prawnych,

·       niekaralność,

·       brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci,

·       wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,

·       odpowiednie warunki mieszkaniowe i materialno-bytowe,

·       zdolność sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, potwierdzona stosownym  zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji pieczy zastępczej,

·       ukończenie odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

·       uzyskanie stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora.

 

Kandydaci na rodzinę zastępcza zawodowa, niezawodową lub RDD przechodzą procedurę kwalifikacyjną (druki do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej) prowadzoną przez PCPR w Gryficach, w tym: złożenie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń
i oświadczeń, spotkania z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym wizyta środowiskowa z wywiadem pedagogicznym w miejscu zamieszkania kandydatów, uzyskanie pozytywnej opinii psychologa, uzyskanie pozytywnej wstępnej akceptacji Organizatora/PCPR, następnie ukończenie stosownego szkolenia, w tym odbycie 10 godzin praktyk we wskazanej formie pieczy zastępczej oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora/PCPR.

 

Wszystkie osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Gryfickiego, zapraszamy do siedziby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice

biuro  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – I piętro, pokój 4, tel./fax. (91) 384-66-26 lub (91) 385-68-08

adres e-mail: pcpr@gryfice.pl,  adres www:  pcprgryfice.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2017-03-27 00:19:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2017-03-27 00:19:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280