☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2022

                          AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach informuje, że po raz kolejny istnieje możliwość składnia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR Gryfice (ul. Dworcowa 22) oraz za pośrednictwem Platformy SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy).

Więcej informacji na temat założenia profilu zaufanego dostępne są na poniższych portalach:

         MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ.

OBSZAR A- likwidacja bariery transportowej

Zadania:

1.   Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (adresowana do osób do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.

2.   Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.

3.   Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.

4.   Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadania:

1.   Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów wzroku lub obu kończyn górnych. 

2.   Dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3.   Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

4.   Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

5.   Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

         Zadania:

1.   Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

2.   Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3.   Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności.

4.   Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,                    w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

5.   Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu powodującą problem w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.

 

OBSZAR D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

 

HARMONOGRAM:

MODUŁ I

01.03.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

01.03.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.03.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

01.09.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

10.10.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2022-05-06 00:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280