☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH

prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 


Program korekcyjno – edukacyjny adresowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub warunkowo umorzył postępowanie karne, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;

  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa  w programie np. chcą poprawić relacje w związku, lub uzyskać pomoc specjalistów w rozwiązaniu problemów małżeńskich, partnerskich lub relacji w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontak z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach 72 – 300 Gryfice, ul. Dworcowa 22, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. tel. 91 384 66 26.

 

       Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Termin zgłaszania się kandydatów: do 20 sierpnia 2021 r.


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach prowadzi nabór do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zmierzającego do zmiany wzorców zachowań.

 

Program polega na prowadzeniu spotkań w formie oddziaływań psychologicznych i/lub terapeutycznych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Spotkania w ramach Programu są kierowane do dorosłych kobiet i mężczyzn, stosujących przemoc w rodzinie, w tym również osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach 72 – 300 Gryfice, ul. Dworcowa 22, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

tel. 91 384 66 26.

       Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR.

 

Termin zgłaszania się kandydatów: do 20 sierpnia 2021 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2021-08-11 22:32:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2021-08-11 22:32:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280