☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach informuje, że istnieje możliwość   składnia wniosków w ramach wniosków pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR Gryfice (ul. Dworcowa 22) oraz za pośrednictwem dedykowanego Programu Obsługi Wsparcia (SOW) drogą elektroniczną.

 

 

Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego.

 

 

            MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ.

OBSZAR A- likwidacja bariery transportowej

Zadania:

1.     Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (adresowana do osób do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządów ruchu.

2.     Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.

3.     Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.

4.     Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadania:

1.    Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,                z dysfunkcją narządów wzroku lub obu kończyn górnych. 

2.    Dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3.    Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

4.    Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami                          w komunikowaniu się za pomocą mowy.

5.    Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób                 z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

            Zadania:

1.    Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

2.    Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób                            z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3.    Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności.

4.    Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne                      (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

5.    Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu powodującą problem w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej     (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, ADRESOWANA DO OSÓB ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , POBIERAJĄCCYCH NAUKĘ W SZKOLE WYŻSZEJ LUB SZKOLE POLICEALNEJ LUB KOLEGIUM, A TAKŻE DO OSÓB MAJĄCYCH PRZEWÓD DOKTORSKI OTWARTY POZA STUDIAMI DOKTORANCKIMI.

 

HARMONOGRAM:

MODUŁ I

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

01.09.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2021-04-27 08:12:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2021-04-27 08:14:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280