☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2014

KOMUNIKAT dot. pilotażowego programu

 „Aktywny samorząd” 2014 r.

Powiat Gryficki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką realizującą program na terenie powiatu gryfickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,                   w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie należy składać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, 72-300 Gryfice w terminach:

Moduł I : od 01 kwietnia 2014 roku  do 30 września 2014 roku

Moduł II (Studenci):  od 03 marca 2014 roku  do dnia 30 marca 2014 roku ( semestr letni)

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, 72-300 Gryfice  ul. Dworcowa 22 , pokój nr 2b (Dział rehabilitacji społecznej) lub pod numerem telefonu: 91/3846626

Wnioski można pobierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach,  pokój nr 2b oraz na stronie internetowej http://pcpr.gryfice.ibip.pl

 

Pliki do pobrania:

Komunikat

Moduł II -Załącznik nr 4 - do wniosku o_dofinansowanie kosztów nauki

Specyfikacja - Moduł I Obaszar A Zadanie 1

Specyfikacja - Moduł I Obszar A Zadanie 2

Specyfikacja Moduł I Obszar B Zadanie 1 i 2

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 1

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 2

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 3

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Specyfikacja - Moduł I Obszar D

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II

Wniosek 'O' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach_pilotażowego programu Aktywny_samorząd

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach_pilotażowego programu Aktywny_samorząd

Załącznik nr 1 - oświadczenie o_wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o_wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez_Realiztora oraz PFRON

Zaświadczenie lekarskie - Obszar B,Zadanie 1 - dysfunkcja_narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie - Obszar B,Zadanie 1- dysfunkcja_narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie - Obszar C,Zadanie 1 - dysfunkcja_narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie - Obszar C,Zadanie 3,4 - dysfunkcja_narządu ruchu

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2014-03-07 23:01:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2014-03-18 10:00:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280