☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR  3/PCPR/2019

STAROSTY POWIATU GRYFICKIEGO

 

z dnia 28 lutego 2019r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania   w mieszkaniach chronionych treningowych w 2019 roku

 

 

Na podstawie § 7 uchwały Nr XXXIII/254/13 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 czerwca 2013r. ze zm.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 2898 zm. Dz. U. z 2016r. poz. 2499) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 .   Średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym treningowym, usytuowanym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Plac Lipowy 15/3, wynosi  257,50 złotych.

 

§ 2.  Średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym treningowym, usytuowanym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Plac Lipowy 15/5, wynosi  365,00 złotych.

 

§ 3.  Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego w przeliczeniu na liczbę miejsc  w mieszkaniu, który obejmuje: czynsz, ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych. 

 

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.      

 

 

 

                                                                                                          Starosta

 

                                                                                                  Ryszard Chmielowicz

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2019-03-01 13:23:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2019-03-01 13:24:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280