☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2015

KOMUNIKAT dot. pilotażowego programu

 "Aktywny samorząd" 2015 r.

 

 

Powiat Gryficki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału  w pilotażowym programie "Aktywny samorząd".

 

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jednostką realizującą program na terenie powiatu gryfickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

 

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,                  

 w tym:

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D ? pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

  • dofinansowanie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie należy składać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, 72-300 Gryfice w terminach:

 

Moduł I :  do 30 sierpnia 2015 roku

 

Moduł II (Studenci):  do 30 marca 2015 roku !!!! ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014 / 2015)

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu "Aktywny Samorząd" można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, 72-300 Gryfice  ul. Dworcowa 22 , pokój nr 2a (Dział rehabilitacji społecznej) lub pod numerem telefonu: 91/3846626

 

Wnioski można pobierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach,  pokój nr 2  lub 2a oraz na stronie internetowej http://pcpr.gryfice.ibip.pl

 

Pliki do pobrania:

Moduł II

Moduł II specyfikacja

Moduł II zaświadczenie ze szkoły

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Załącznik o wyrażaniu zgody

 

Moduł I

Obszar A zad.2

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Załącznik A zadanie 2

Załącznik o wyrażaniu zgody

Obszar B zad.2

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Załącznik B zadanie 2

Załącznik o wyrażaniu zgody

Obszar C zad.2

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Załącznik C zadanie 2

Załącznik o wyrażaniu zgody

Obszar C zad.3

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 3

Załącznik o wyrażaniu zgody

Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3-4

Obszar C zad.4

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Specyfikacja - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Załącznik o wyrażaniu zgody

Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3-4

Obszar D

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek 'P' o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Specyfikacja - Moduł I Obszar D

Załącznik o wyrażaniu zgody

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2015-03-03 12:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2015-03-03 15:03:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280